Вече е ясно! Ето с колко скачат заплатите в България!

loading...

Държавният проектобюджет за 2020 година беше публикуван на сайта на финансовото министерство. За първи път от много години насам бюджетът е планиран да бъде балансиран - т.е. без дефицит или излишък.

Няма промяна в размера на данъците върху доходите, този за фирмите и този върху добавената стойност.

2,2 милиарда лева е новият държавен дълг, който ще може да бъде поет догодина. Дългът в края на годината ще бъде под 20% от брутния вътрешен продукт.

За догодина са предвидени общо 46,8 млрд. лв. приходи, което се равнява на близо 37% от БВП. Това е с около 3 млрд. лв. повече спрямо 2019 г. и заложените 43,54 млрд. лв. приходи за тази година. Данъчните постъпления се очаква да достигнат 26,1 млрд. лв. За сравнение, за тази година в разчетите е записано 23,1 млрд. лв. приходи от налози.

От МФ обясняват сериозното увеличение на приходите като резултат както от положителната динамика на макроикономическите показатели, така и от предприетите мерки от страна на приходните агенции за борба с данъчните измами и повишаване на събираемостта.

Увеличение има и на неданъчните приходи - очаква се през 2020 г. те да са в размер на 6,78 млрд. лв. при 6,42 млрд. лв. за тази година.

Приходите от социално и здравно осигуряване ще бъдат 11,23 млрд. лв. Разчетите са направени на база вноска за здраве от 8%, вноска за социално осигуряване 25%, минимален осигурителен доход за самоосигуряващите лица 610 лв. и максимален осигурителен доход от 3 хил. лв.

Приоритетите на Бюджет 2020, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта приоритети и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики, са: образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.

По отношение на пенсиите се предвижда от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, определен по т.нар. "швейцарско правило" на чл. 100 от КСО).

По отношение на политиката на доходите в проектобюджета е заложено увеличение на размера на минималната работна заплата (от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.), както и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор. В момента минималната заплата е 560 лева.

Най-големи ще са разходите за социално подпомагане и грижи (14,8 млрд. лв.), икономически дейности и услуги (7,8 млрд. лв.), здравеопазване (5,7 млрд. лв.), отбрана и сигурност (5,3 млрд. лв.), образование (4,8 млрд. лв.).

Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. - 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева.

В сектор "Образование" ще продължи реализацията на мерките, целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал. Целта е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти.

 
loading...
 
 

 

ХОРОСКОП


Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби